Search Results for: iso 9000

ISO 9001:2015 – Kvalitet

Flere og flere kunder stiller øgede kvalitetskrav

Der er fokus på kvalitet!
Kvalitet er blevet et vigtigt konkurrenceparameter, som der er meget fokus på. Derfor arbejder de fleste virksomheder aktivt på kvalitetsforbedringer på alle områder i virksomheden. Kvalitetsstyring er… Continue reading

Kursusbeskrivelser

Interne og eksterne kurser indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevarer, foderstoffer og farlige stoffer.

ISO 9000 /ISO 14000 / OHSAS 18001 – fra A-Z
Få en grundlæggende viden omkring disse standarder – kravene, opbygning mv. Læs mere

Effektiv intern audit
Mange… Continue reading