Er du klar til den nye ISO 45001?

Er du klar til den nye ISO 45001?

Den nye udgave af ISO 45001 er nu offentliggjort.

ISO 45001 er opbygget efter samme struktur som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. ISO 45001 til inden for de næste tre år erstatte OHSAS 18001.

Vores auditorer er allerede velbevandrede i den nye standard.

Kontakt os

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om ISO 45001 og tidsrammerne for hvornår den skal være implementeret. Det bliver også muligt at få en Krone smiley i tilknytning til ISO 45001. Bekendtgørelsen om arbejdsmiljøcertifikat er endnu ikke færdig og forventes først klar ultimo 2018.

Kontakt os på: Email: Lars Christensen (lars.christensen@intertek.com), eller telefon 7572 6611.

Med venlig hilsen

Jan Søe Dybdal

Direktør