Easyfood A/S

Mere fleksibel og helhedsorienteret kvalitetsledelse

Easyfood i Kolding producerer et bredt spektre af ”convenience food”, herunder såkaldte ”tø-op-og-server-produkter”. Her – som i andre fødevareproduktioner – er kvalitetsledelse afgørende for opretholdelse af fødevaresikkerheden. For at komme i betragtning hos aftagere i og uden for Danmark er en internationalt accepteret certificering obligatorisk. I 2004 modtog Easyfood sin første IFS- og BRC-certificering, der var og er bredt accepteret på Easyfoods primære markeder.

 FSSC 22000 var det perfekte match til os

Da Easyfood i 2012 påbegyndte et samarbejde med DIC/Intertek, indså auditorerne fra DIC/Intertek ret hurtigt, at Easyfood ville have større gavn af en mere fleksibel certificering, der kunne dække hele supply-kæden og ikke kun produktionen. Derfor foreslog auditor Lisbeth Licht fra DIC/Intertek, at Easyfood skiftede til FSSC 22000:2011, som på daværende tidspunkt kun var tildelt ganske få virksomheder i Danmark.

Skiftet viste sig at være et perfekt match. Easyfood oplevede IFS som en begrænsende standard, der var meget præget af checklister og ja-/nej-besvarelser. Det virksomheden reelt havde brug for, var en mere helhedsorienteret tilgang, hvor Easyfood selv kunne implementere skræddersyede procedurer.

”Det var godt set af DIC/Intertek, at FSSC 22000:2011 passede meget bedre på vores virksomhed. Vi oplevede allerede ved den første kontakt, at vi kunne profitere af auditors praktiske erfaring fra en lignende produktionsvirksomhed. Vi føler virkelig, at DIC/Intertek er lydhøre, og at de er dér for os, når vi har brug for at vende en idé”, fortæller Kvalitetschef Heidi Holt fra Easyfood, der er daglig tovholder på kvalitetsledelsen. Hun tilføjer: ”Selv om FSSC 22000 er anerkendt i hele verden har der været kunder – særligt fra Tyskland – der lige skulle overbevises, om at FSSC 22000 dækker det samme og rent faktisk er mere vidtgående end IFS og BRC”.