IAT A/S

ISO 22000 gør det nemmere at dokumentere, hvad vi gør

I 2012 blev IAT ISO 22000-certificeret med henblik på sikring af fødevaresikkerheden i forbindelse med rensning af tanke.

Der stilles af indlysende årsager skrappe krav til rengøringen af tankvogne, tankcontainere og palletanke, der har været i berøring med fødevarer. På IATs moderne tankrensningsanlæg i Kolding foregår tankrensningen efter et nøje beskrevet sæt af procedurer, der skal dokumentere, at alle regler jf. fødevaresikkerheden overholdes. Sådan har det altid været, også før ISO 22000-certificeringen.

I perioden forud for certificeringen var det ofte besværligt for IAT at udarbejde en fyldestgørende dokumentation på rensearbejdet. Blandt andet derfor besluttede IAT sig for at blive ISO 22000-certificeret. I dag leverer IAT en standardiseret dokumentationspakke, der tilfredsstiller alle kunder.

IAT havde desuden en forventning om, at virksomhedens fødevarekunder på sigt ville stille ISO-certificeringen som et decideret leverandørkrav. Den forventning har vist sig at holde stik. IAT har siden certificering afholdt en række vellykkede kundeaudits.

Certificeringsforløbet beskriver IATs HSE&Q Manager, Hans Petersen, som en positiv oplevelse.

– Vi kendte allerede Intertek fra audits i forbindelse med flere af vores øvrige certificeringer, og i lighed med tidligere havde vi denne gang mange gode meningsudvekslinger med den auditor, der havde ansvaret for vores certificering. Auditoren belyste undervejs nogle af de risici, han var stødt på i forbindelse med tidligere projekter. Det var i det hele taget ret tydeligt, at Interteks auditor kunne trække på relevant erfaring fra lignende brancher, fortæller Hans Petersen, der tilføjer, at auditorernes praktiske erfaring var udslagsgivende, da han i sin tid valgte Intertek som certificeringsbureau.