Kursus oversigt

BRC Global Food Standard

Intertek DIC Academy tilbyder en introduktion og gennemgang af det nye sæt af kriterier, der lægges op til i den nye BRC Global Food Standard version 8. Kursus-dagen fokuserer på forskellene mellem BRC Global Food Standard version 7 og den nye version 8. Et 1 dags kursus der fokuserer på forskellene mellem BRC Global Food Standard version 7 og den nye version 8. Hvad er ændret, fjernet eller strammet op? Der foretages en gennemgang af ændringerne og der bliver mulighed for at stille spørgsmål og diskutere, hvordan de fortolkes og/eller implementeres. Kurset henvender sig til jer, der allerede kender kravene i BRC version 7 og som skal arbejde med at implementere de nye krav i et eksisterende system. KURSUSSTED Kurset afholdes i Kolding. Nærmere adresse fremsendes til den tilmeldte mailadresse, når vi kender antallet af deltagere. PRIS Kr. 1.495,- inkl. kursusmaterialer og forplejning, excl. moms. TILLMELDING (BINDENDE) TIL tine.harrekilde@intertek.com Senest den 19. februar 2019  

BRC GLOBAL FOOD STANDARD v8 22. februar 2019 Kl.: 08:30 – 16:00 Kolding

Fødevarestandarder

Formål

Ved at deltage i dette kursus, der varer 2 x 2 dage, får du en grundig introduktion og gennemgang af fødevarestandarderne, de krav der stilles og hvordan du gennemfører intern audit på et så følsomt område, som fødevarer

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i BRC standarden version 7, men også med afstikkere til IFS og FSSC 22000. Der vil være særlig fokus på intern audit/inspektioner og HACCP principperne. Efter kurset vil der blive udstedt særskilte certifikater til alle deltagere på både kurset generelt, intern audit og HACCP principperne.

Målgruppe

Kurset er beregnet for alle, der arbejder med styring af kvalitet og fødevaresikkerhed inden for produktion af fødevarer og for medlemmer af HACCP teamet.
Kurset strækker sig over 4 dage og koster kr. 11.200,00 ekskl. moms, men inkl. kursusmaterialer og forplejning. Ønskes overnatning og dertil hørende forplejning aftales og afregnes dette direkte med kursusstedet. 


GMP+ Foderstoffer

Fælles retningslinjer og krav skaber fair konkurrence og øger tilliden til fødevare- og fodersikkerheden. Derfor ønsker mange virksomheder fælles retningslinjer og krav i de systemer, som skal garantere sikkerheden og reducere risici i deres fødevarer og foderstoffer. Formålet med kurset er at give en grundlæggende forståelse af principperne i GMP+ standarden. På kurset vil vi bl.a. gennemgå følgende:

 • Forholdene omkring GMP+ (Good Manufacturing Practice)
 • Kravene
 • Opbygning
 • Implementering
 • Udarbejdelse af risikoanalyser
Kurset henvender sig til alle der beskæftiger sig med foderstoffer – både produktion, handel, opbevaring eller transport. Kurset er en blanding af instruktion, dialog og gruppearbejde. Kursusleder vil være en erfaren lead auditor fra D.I.C. Kurset strækker sig over 1 dag og koster kr. 3.200,00 ekskl. moms.  Inkluderet i prisen er materialer og forplejning.

Kravene i GMP+ Ring og hør nærmere 1 dag Kolding

Intern audit

Formål

Ved gennemførelse af dette kursus, der varer 1 dag, vil du have fået et grundigt kendskab til auditeringsteknikker, samt forskellige værktøjer, som du kan bruge som kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøauditor ved dine interne auditeringer. Du vil også blive trænet i at vurdere om jeres kvalitets-, miljø- og/eller arbejdsmiljøsystem opfylder kravene i standarden.

Indhold

 • Den interne auditor - egenskaber, ansvar og rutiner – hvorfor intern audit (reglerne i ISO 17021).
 • Auditplanlægning og dokumentationskrav.
 • Styring af arbejdsmiljøet og dertil hørende værktøjer.
 • De psykologiske aspekter ved audit
 • Formål, planlægning, gennemførelse og rapportering af værdiskabende audit.

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder som interne kvalitets-, miljø- og/eller arbejdsmiljøauditorer, leverandørauditorer eller samarbejder med eksterne auditorer.
Kurset strækker sig over 1 dag og koster kr. 3.200,00 ekskl. moms.  Inkluderet i prisen er materialer og forplejning.

Intern audit arbejdsmiljø ISO 45001 Ved henvendelse 1 dag Hotel Gentofte

ISO 14001:2015

Formål

Ved gennemførelse af dette kursus, der varer 1 dag, vil du have fået et grundigt kendskab til den nye miljøstandard, samt forskellige værktøjer, som du kan bruge ved opbygningen af standarden samt brugen af standarden i det daglige arbejde.

Indhold - Den nye miljøstandard

 • ISO 14001:2015 – fortolkning, opbygning, formål, planlægning, ansvar og rutiner
 • Styring af miljøarbejdet og dertil hørende værktøjer
 • Sammenhæng med øvrige standarder
 • Planlægning, gennemførelse, korrigerende og forebyggende handlinger
 • Udeladelser, som konstruktion og udvikling.

Indhold - Opgradering til ny miljøstandard ISO 14001:2015

 • ISO 14001:2008 contra ISO 14001:2015 hvor, hvornår, hvordan
 •   Væsentlige ændringer fra ISO 14001:2008 til ISO 14001:2015
 •   Indhold i ISO 14001:2015 tilhørende fortolkninger
 •   De syv miljøstyringsprincipper, samt korrigerende og forebyggende handlinger
 •   Udeladelser, som konstruktion og udvikling
 •   Sammenhæng med miljø- og arbejdsmiljøstandarderne.

Indhold - Leverandøraudit af ISO 14001:2015

 • Den eksterne kvalitetsauditor - egenskaber, ansvar og rutiner
 •   Styring af leverandøraudit og dertil hørende værktøjer
 •   Fortolkning af ISO 14001:2015
 •   Formål, planlægning, gennemførelse og rapportering af leverandørauditten.

Målgruppe

Kurset er et ”must” for miljøchefer, miljøkoordinatorer, miljømedarbejdere samt den/de interne miljøauditorer.
Kurset strækker sig over 1 dag og koster kr. 3.200,00 ekskl. moms, men inkl. kursusmaterialer og forplejning.


ISO 9001:2015

Formål

Ved gennemførelse af dette kursus, der varer 1 dag, vil du have fået et grundigt kendskab til den nye kvalitetsstandard, samt de forskellige værktøjer, som du kan bruge ved opbygningen af standarden samt ved den efterfølgende brug af standarden i det daglige kvalitetsarbejde.

Indhold - Den nye kvalitetsstandard

 • ISO 9001:2015 - krav, opbygning, formål, planlægning, egenskaber, ansvar og rutiner
 • Styring af kvalitetsarbejdet og dertil hørende værktøjer
 • Sammenhæng med øvrige standarder
 • Planlægning, gennemførelse, korrigerende og forebyggende handlinger
 • Udeladelser, som konstruktion og udvikling.

Indhold - Opgradering til ISO 9001:2015

 • ISO 9001:2008 contra ISO 9001:2015 hvor, hvornår, hvordan
 • Væsentlige ændringer fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015
 • De syv kvalitetsstyringsprincipper, samt korrigerende og forebyggende handlinger
 • Udeladelser, som konstruktion og udvikling
 • Sammenhæng med miljø- og arbejdsmiljøstandarderne.

Indhold - Leverandøraudit af ISO 9001:2015

 • Den eksterne kvalitetsauditor - egenskaber, ansvar og rutiner
 • Styring af leverandøraudit og dertil hørende værktøjer
 • Fortolkning af ISO 9001:2015
 • Formål, planlægning, gennemførelse og rapportering af leverandørauditten.

Målgruppe

Kurset er et "must" for de medarbejdere, der fremover skal være kvalitetschef, kvalitetskoordinator, kvalitetsmedarbejder og/eller intern kvalitetsauditor.  
Kurset strækker sig over 1 dag og koster kr. 3.200 ekskl. moms. Inkluderet i prisen er materialer og forplejning.


Kundetilpassede kurser

Uddannelse og træning er meget vigtig i forbindelse med implementering af et ledelsessystem i en virksomhed. Alle medarbejdere skal uddannes. Hvis antallet af medarbejdere, der skal arbejde med kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevarekontrol, foderstoffer, farlige stoffer mv. er på mere end 6-7deltagere, kan vi tilrettelægge kurser, der er specielt tilpasset din virksomheds brancheforhold, arbejdsmåder og systemer. Hvis man deltager på de generelle kurser, kan der være ting man ikke ønsker at drøfte. Derfor vælger nogle virksomheder at få et kundetilpasset kursus af hensyn til fortroligheden. Dermed ikke sagt, at vi ikke behandler alt hvad vi hører på kurserne og under audit med største fortrolighed. Kurset vil selvfølgelig være afpasset emnet, men ellers lægger vi megen vægt på dialog og gruppearbejde. Vor erfaring viser, at jo mere deltagerne inddrages aktivt, des bedre læres stoffet. Et kundetilpasset kursus skræddersys og kan være fra ½ - 2 dage afhængig af emnet, antal deltagere, virksomhedens kompleksitet og kendskab til standarderne. Vi vil udvælge den kursusleder, der har størst erfaring inden for det pågældende område.

Kundetilpassede kurser – kontakt os Ring og hør nærmere 1 dag Jylland

Lead Auditor ISO 9001:2015 - IRCA

Intertek DIC-Academytilbyder ISO 9001:2015 IRCA - Lead Auditorkursus i Danmark. Intertek er verdens største udbyder af IRCA-Lead Auditorkurser indenfor ISO9001, 14001, 22000, 27000 og OHSAS 18001. Kurset er kompetencegivende efter IRCAs retningslinier QMS IRCA A17072 – IRCA Reg. No. A02292 Afholdes på dansk med dansk Lead Auditor /autoriseret IRCA underviser. Formål med kurset: Udvikle solid auditteknik baseret på objektiv fremskaffelse af vidnesbyrd hos deltageren. Formålet er endvidere at fokusere på det væsentlige i forhold til Mission, Vision, politikker, mål og målsætninger for at bedømme ledelsessystemets egnethed og effektivitet. Pris: Kr. 22.750,- inkl. alle kursusmaterialer, forplejning under kurset og registrering i IRCA registeret – se http://www.irca.org* . Prisen er ekskl. moms og overnatning.

Lead auditor kursus – IRCA ISO 9001:2015 Uge 14 & 21 5 dage Jylland

MSC / ASC Chain of Custody

Formål

Ved at deltage i dette kursus, der varer 1 dag, vil du få et grundigt kendskab til kravene i MSC/ASC Chain of Custody, samt i brugen af forskellige værktøjer, som du kan bruge i den daglige kvalitetskontrol. Du vil også blive trænet i at vurdere om jeres interne kvalitetssystem opfylder kravene i MSC/ASC CoC.

Indhold

 • MSC og ASC - baggrund
 • Hovedpunkterne i MSC/ASC CoC standarden
 • Brug af MSC/ASC mærkning
 • Massebalance og sporbarhed
 • Anvendelse af MSC's database

Målgruppe

Medarbejderne, fra firmaer, der arbejder eller skal arbejde med MSC/ASC CoC standarden.
Kurset strækker sig over 1 dag og koster kr. 2.800,00 ekskl. moms.  Inkluderet i prisen er materialer og forplejning.

MSC / ASC Chain of Custody Ring og hør nærmere 1 dag Kolding

OHSAS 18001

Formål

Ved gennemførelse af dette kursus, der varer 1 dag, vil du have fået et grundigt kendskab til arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001:2008, samt forskellige værktøjer, som du kan bruge ved opbygningen af standarden samt brugen af standarden i det daglige arbejde.

Indhold

 • OHSAS 18001:2008 – fortolkning, opbygning, formål, planlægning, egenskaber, ansvar og rutiner.
 • Styring af arbejdsmiljøarbejdet og dertil hørende værktøjer.
 • Sammenhæng med øvrige standarder.
 • Planlægning, gennemførelse, korrigerende og forebyggende handlinger.
 • Udeladelser som konstruktion og udvikling.

Indhold - Psykisk arbejdsmiljø

 • De forskellige typer medarbejdere.
 • Auditmetoder.
 • Indhold i OHSAS 18001:2008 med tilhørende fortolkninger.
 • De syv arbejdsmiljøstyringsprincipper, samt korrigerende og forebyggende handlinger.
 • Sammenhæng med arbejdsmiljø- og arbejdsmiljøstandarderne.

Indhold - Leverandøraudit

 • Den eksterne arbejdsmiljøauditor - egenskaber, ansvar og rutiner.
 • Styring af leverandøraudit og dertil hørende værktøjer.
 • Fortolkning af OHSAS 18001:2008
 • Formål, planlægning, gennemførelse og rapportering af leverandørauditten.

Målgruppe

Kurset er et ”must” for arbejdsmiljøchefer, arbejdsmiljøkoordinatorer, arbejdsmiljømedarbejdere samt den/de interne arbejdsmiljøauditorer.
Kurset strækker sig over 1 dag og koster kr. 3.200,00 ekskl. moms, men inkl. kursusmaterialer og forplejning.

Leverandøraudit arbejdsmiljø OHSAS 18001 / ISO 45001 Ring og hør nærmere 1 dag Kolding

SQAS

Formål

SQAS (Safety & Quality Assessment System) er et udbredt system, der netop er blevet opdateret med nye guidelines. SQAS evaluerer kvaliteten, sikkerheden og miljøet hos kemikalielagre, -distributører, tankrensere og -transportører. SQAS bruges som kontrolværktøj i det daglige og det sker ved hjælp af et standardiseret vurderingssystem, der kontrolleres af uvildige assessorer.

Indhold

Dette 1-dags kursus giver dig en grundig introduktion og gennemgang af de nye 2015-guidelines og hvordan du skal anvende dem. Du vil på kurset også blive grundigt trænet i at vurdere om jeres nuværende system opfylder kravene i DS/SQAS.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med farlige stoffer og som skal kende og bruge de nye SQAS guidelines.
Kurset strækker sig over 1 dag og koster kr. 3.200,00 ekskl. moms.  Inkluderet i prisen er materialer og forplejning.

Farlige stoffer – SQAS (Safety & Quality Assessment System) Nye 2015 guidelines Ring og hør nærmere 1 dag Kolding

Tilmelding til:

: , den


Skriv navne på deltagere:
* Skal udfyldes