Kursusbetingelser

Praktiske oplysninger og kursusbetingelser

Tilmelding

Du kan tilmelde dig vores kurser, temadage og konferencer på følgende måder:

  • På vore hjemmeside wwww.intertek.dk under det enkelte arrangement
  • Via telefon: Intertek +45 7572 6611
  • Via E-mail: intertek@intertek.dk

Du kan tilmelde dig helt frem til 2 uger før kursets start, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da vores kurser har begrænset deltagerantal. Din tilmelding er bindende, men vil altid kunne overdrages til en kollega.

Du vil inden arrangementet modtage en elektronisk bekræftelse pr. mail og en faktura.

Aflysning

Ved for få tilmeldinger forbeholder Intertek ACADEMY sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet. Det er derfor vigtigt at du tilmelder dig i tide, hvis du ønsker at deltage.

Kursusmateriale

Kursusmaterialer (ekskl. standarder) udleveres under kurset.

Betaling

Prisen inkluderer materiale og forplejning i løbet af arrangementet, med mindre andet er nævnt. Alle kursuspriser er ekskl. moms. Kursusafgiften betales ved modtagelse af faktura.

Ved 2- og 3-dages kurser er ophold, dvs. overnatning og middag ikke inkluderet i kursusprisen. Ophold skal vælges ved tilmelding, som Intertek ACADEMY bestiller. Betaling for ophold/ekstra forplejning inkluderes sammen med kursusafgiften på den fremsendte faktura.

Pris

Ved dagskurser er kursusmateriale og forplejning inkluderet, hvis ikke andet er nævnt. 2- og 3-dages inkluderer ikke middag og overnatning. Ved 5-dages kurser er overnatning og middag inkluderet i den fastsatte pris.

Rabat

Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere til samme kursus gives 10 % rabat

Flytning og afmelding

Tilmelding er bindende og eventuel afbestilling skal ske skriftligt. Der kan frit meldes afbud eller foretages flytning til andet kursus indtil 3 uger før kursusstart. Derefter og indtil 14 dage før kursusstart faktureres 50 % af fakturabeløbet. Ved afbestilling senere end 2 uger faktureres 100 % af kursusgebyret.

Såfremt du er forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din tilmelding til en kollega.

Vi tager forbehold for ændringer i tid, sted, indhold, pris samt evt. trykfejl

  • Yderligere information:

  • Jan Søe Dybdal
    Tlf. +45 4295 6082
    Mail: jan.soe.dybdal@intertek.com
  • Kursusoversigt