Ny bekendtgørelse om kronesmiley

Den nye bekendtgørelse 1191:2013 vedrørende anerkendelse af godkendt arbejdsmiljøcertifikat  – DS/OHSAS 18001 – er nu offentliggjort. Den afløser bekendtgørelse 87:2005.

 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013, hvorefter der ikke kan udstedes DS/OHSAS 18001:2008/bek. 87:2005 certifikater. Efter den 1. november skal disse være akkrediteret i henhold til 18001:2008/bek. 1191:2013.

 Vi forventer naturligvis at være klar den 1. november.

Allerede udstedte certifikater fortsætter indtil næste recertificering.

Ring eventuelt til os og hør nærmere om de konkrete ændringer, bekendtgørelsen medfører.

Den nye bekendtgørelse findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158330.