Ny bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 678 af 27. juni 2008 ”Indretning af elevatorer”, erstattes pr. 1. juli 2013 af:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af elevatorer.

D.I.C. Dansk Institut for Certificering A/S er akkrediteret af DANAK til:Print

ISO 9001:2008 med supplerende krav i Bek 629: 2008, bilag 6 for sagkyndige virksomheder.

Bek. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv., siger i Kapitel 3, § 12, stk. 2: ” Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, som er akkrediteret efter DS/EN 45012:1998 »Generelle krav til organer, der foretager bedømmelse og certificering af kvalitetssystemer« eller DS/EN ISO/IEC 17021:2006 »Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer”, og hvor akkrediteringsområdet omfatter bekendtgørelsens bilag 6.”

D.I.C. Dansk Institut for Certificering A/S er på Arbejdstilsynets officielle liste over certificeringsorganer som er akkrediteret til at certificere sagkyndige elevator virksomheder

Se under følgende link:

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/elevatorer/inspektionsorganer-272008.aspx

 

Ring til os og hør nærmere