Ny bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller

D.I.C. Dansk Institut for Certificering A/S er som det første certificeringsorgan akkrediteret af DANAK til: DS/EN ISO 9001: 2008 med supplerende krav i Bek 73: 2013, ”Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller”, bilag 2 for sagkyndige virksomheder.

Bekendtgørelse nr. 73 af 25/01/2013 trådte i kraft 1. februar i år. Den blev udgivet den 25. januar. Bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller ophæves, og Energistyrelsens meddelelse af 19. marts 2010 om godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kW og derunder og et rotorareal på 200 m2 og derunder bortfalder. Certifikater og godkendelser, som er udstedt i henhold til tidligere bekendtgørelser, er gyldige indtil disse udløber.

ISO 9001:2008 med supplerende krav i Bek 73: 2013, ”Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller”, bilag 2 for sagkyndige virksomheder.

Print

I Bek. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller, står der i § 11, stk. 2: ” Det skal fremgå af akkrediteringsdokumentationen for certificerende virksomheder, at denne bekendtgørelse er omfattet af akkrediteringen. Ligeledes skal det af certifikatet til virksomheder, der udfører vedligeholdelse og service fremgå, at denne bekendtgørelse er omfattet af certificeringen.

D.I.C. Dansk Institut for Certificering A/S er på Energistyrelsens officielle liste over certificeringsorganer som er akkrediteret til at certificere servicevirksomheder:

Se under følgende link (klik her).

Ring til os og hør nærmere