Godkendelse af bilsynhal

Intertek DIC A/S

Kvalitet er blevet en vigtig konkurrence-parameter, der er meget fokus på. Derfor arbejder de fleste virksomheder aktivt på kvalitetsforbedringer på alle områder i virksomheden. Kvalitetsstyring er desuden et lovkrav for at drive bilsynsvirksomhed, hvor vi er godkendt som kontrolinstans af Trafikstyrelsen til at kontrollere bilsynsvirksomheder.

Intertek DIC A/S tilbyder også mange andre certificeringer indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Vi har veluddannede og konstruktive auditorer. Vi skal naturligvis sikre os, at den gældende lovgivning og bekendtgørelser efterleves/overholdes. Derudover vil vi også gerne byde ind med forbedringsforslag og have en dialog med virksomhederne, hvis vi kan hjælpe vores kunder til at blive endnu bedre.

Hvordan bliver din virksomhed godkendt til at drive bilsynsvirksomhed?

Vejen til godkendelse:

  • Virksomheden skal udarbejde et kvalitetsstyringssystem, som lever op til kravene i bekendtgørelse 724 og til dels kravene i ISO 9001.
  • Kvalitetsstyringssystemet skal forhåndsgodkendes af en kontrolinstans/certificeringsorgan.
  • Forhåndsgodkendelsen sendes til Trafikstyrelsen.
  • Trafikstyrelsen giver virksomheden en godkendelse, hvis de finder alt ok.
  • 1-3 måneder efter Trafikstyrelsens godkendelse skal kontrolinstansen på besøg i virksomheden for at sikre, at kvalitetsstyringssystemets krav efterleves i praksis.

Kontrolinstansen skal fremadrettet aflægge virksomheden minimum et årligt kontrolbesøg.

Kronen på værket er godkendelse!

Når et kvalitetssystem er etableret og indført, kommer kronen på værket med den afsluttende officielle godkendelse og udstedelse af godkendelsesbeviset.

Med godkendelsen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at bekendtgørelsens forskellige krav opfyldes, og at virksomheden har en vilje til fortsat at blive bedre.

Er du allerede godkendt!

Hvis du allerede er godkendt, så hører vi også gerne fra dig.

Vi er altid interesserede i at komme med et uforpligtende tilbud på at overtage kontrollen af din virksomheds godkendelse.

Måske er der penge at spare!

For salg og kontakt

Lars Christensen
Telefon: +45 2052 3363
E-mail: lars.christensen@intertek.com

Programchef bilsynsvirksomheder

Finn Uldal Søgaard
Telefon: 4026 0441
E-Mail: finn.soegaard@intertek.com